logoMWM Projekt "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"

W roku szkolnym 2016/17 grupa 20 uczniów PG realizowała projekt miłosierdzia ph. "Wstańmy z kanapy z Ojcem św". Wolontariusze SKC skupili się wokół niesienia pomocy niepełnosprawnym rówieśnikom, starszym i chorym mieszkańcom Borzęcina oraz podopiecznym Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Dodatkowo realizowano zadania, które na stałe wpisane zostały w harmonogram działań Szkolnego Koła Caritas.  Projekt rozpoczęto od warsztatów przeprowadzonych przez opiekunów SKC, podczas których zapoznano uczestników z ideą wolontariatu oraz celami projektu MWM i zadaniami, które będą realizowane w jego ramach. 

 W środowisku szkolnym zorganizowano całoroczną akcję „Przerwy z Paulinką i Kasią”. Młodzież pełni dyżury według stałego harmonogramu, podczas których spacerują z dziewczynkami, rozmawiają, pomagają w prostych czynnościach życiowych.

W listopadzie wolontariusze wykonali ok. 80 kartek świątecznych, które rozprowadzali po nabożeństwach niedzielnych w kościele parafialnym z przeznaczeniem na rehabilitację Paulinki. Ponadto, 21 listopada zorganizowano kiermasz ciast z przeznaczeniem na ten sam cel. W styczniu i marcu miały miejsce kolejne kiermasze ciast, z których dochód otrzymał niepełnosprawny absolwent naszej szkoły Arkadiusz Sztorc.

W dniach 1-6 grudnia zorganizowano akcję mikołajkową. Najpierw ogłoszono zbiórkę słodyczy w ramach akcji szkolnej „Podziel się Mikołajem”. Następnie z ofiarowanych artykułów wykonano 10 dużych paczek, które grupa wolontariuszy w stroju św. Mikołaja dostarczyła uczniom naszej szkoły.

W styczniu wolontariusze opracowali ulotki z prośbą o przekazanie 1% dla Paulinki i Arka. Wydrukowane w drukarni ulotki były rozprowadzane po nabożeństwach niedzielnych wśród mieszkańców parafii, w środowisku szkolnym, a także w instytucjach lokalnych. Zorganizowano także akcję internetową, podczas której rozsyłano informację z prośbą o wsparcie naszych niepełnosprawnych kolegów. 

W marcu wolontariusze zorganizowali dla Paulinki wyjazd do kina Planeta w Brzesku na film pt. „Piękna i Bestia”. Cały rok trwa akcja zbiórki zakrętek plastikowych ph. „Zakręcona Klasa” z przeznaczeniem na wózek dla Paulinki.

Uczestnicy projektu udali się także z życzeniami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi do Arkadiusza, do których dołączyli własnoręcznie upieczone ciasta.

Wolontariusze nie zapomnieli także o podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych, do których udali się tradycyjnie w listopadzie na zabawę andrzejkową. Przy akompaniamencie kapeli młodzież bawiła się z niepełnosprawnymi rówieśnikami, a także upiekli dla nich ciasta i ofiarowali słodycze.

 

W środowisku lokalnym uczniowie współpracowali z Parafialnym Oddziałem Caritas, parafią oraz Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, który rozpoczął swoją działalność w marcu 2017 r. W październiku, po Mszach św. wolontariusze rozprowadzali chlebki miłosierdzia w ramach akcji "Chleb za chleb", zorganizowanej przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. 9 października wzięli także udział w ogólnopolskiej zbiórce na stypendia dla zdolnej młodzieży z okazji XVI Dnia Papieskiego dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Młodzież włączyła się w porządkowanie  grobów żołnierzy, księży, nauczycieli i kierowników szkoły, udekorowanie grobów kwiatami i zniczami. W listopadzie zorganizowano akcję: Zapal znicz na opuszczonej mogile – po modlitwie za zmarłych na cmentarzu, młodzież zapaliła znicze na opuszczonych grobach.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy wolontariusze włączają się w zbiórkę żywności dla rodzin ubogich z naszej miejscowości, zwaną Akcja Kilo. Młodzież pełniła dwugodzinne dyżury w sklepach: Euro, Delikatesy Centrum i Cezar, podczas których rozdawali ulotki akcji prosząc o wsparcie potrzebujących. Zebrane artykuły spożywcze dostarczone zostały do centrum Caritas, gdzie przygotowano z nich paczki świąteczne dla rodzin.

 

W grudniu wolontariusze upiekli pierniczki, które zanieśli wraz z życzeniami osobom starszym, chorym i samotnym z miejscowości Borzęcin, a także emerytowanym pracownikom szkoły – w sumie wykonano i dostarczono około 70 paczuszek. Podobna akcja odbyła się w kwietniu, lecz tym razem uczniowie upiekli babeczki wielkanocne.

W styczniu pomagali w organizacji Spotkania Opłatkowego dla seniorów, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Parafialny Oddział Caritas. Tydzień wcześniej młodzież dostarczyła 160 zaproszeń mieszkańcom wsi. W przeddzień spotkania, wolontariusze ustawili stoły w Gminnym Ośrodku Kultury oraz przygotowali obrusy, nakrycie i dekoracje. W sobotę pomagali przy obsłudze seniorów i gości, roznoszeniu potraw oraz sprzątaniu po opłatku.

W marcu nawiązaliśmy współpracę z Regionalnym Centrum Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Młodzież odwiedza pensjonariuszy 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) od 14.30-15.30. Podczas spotkań spędzają z nimi czas na rozmowach, spacerach, pomagają w zajęciach plastycznych (wykonaniu palmy wielkanocnej, kartek świątecznych) oraz prostych czynnościach życiowych. W kwietniu uczestniczyli w warsztatach plastycznych prowadzonych przez malarkę z Zalipia. Wspólnie z pacjentami uczyli się malować pisanki metodą zalipiańską oraz pomagali im w wykonaniu ozdób wielkanocnych. Przed świętami udali się do Dyrektora ośrodka i pacjentów z życzeniami i ciastami świątecznymi.

W kwietniu pożar zniszczył doszczętnie dom rodziny Ślęzak w Borzęcinie. Wolontariusze nie pozostali także obojętni na tą tragedię. 27 kwietnia organizowany został kiermasz oraz zbiórka pieniędzy w środowisku szkolnym, które przekazane zostały poszkodowanej rodzinie na materiał budowlany. W niedziele 30 kwietnia młodzi  uczestniczyli w kweście parafialnej po Mszach św. na cel tejże rodziny.

 

Wolontariusze promowali także myśli i nauczanie Ojca św. Jana Pawła II. Z okazji Dnia Papieskiego 9 października zorganizowali nabożeństwo różańcowe w kościele parafialnym, a 23 października włączyli się w przygotowanie nabożeństwa w różnych językach w intencji misji i misjonarzy.

W październiku uczestniczyli także w Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół św. Jana Pawła II w Częstochowie. Podczas obchodów Światowego Dnia Wolontariatu  5 grudnia podsumowano 10-letnią pracę Szkolnego Koła Caritas oraz przyznano 3 statuetki Wolontariuszy Roku 2016 osobom, które najbardziej angażowały się w akcje charytatywne. 22 marca młodzież zaprezentowała swoje działania w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, podczas XXIII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, którego myślą przewodnią były słowa papieża wypowiedziane w Gdańsku, w 1999 r. „Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego”. Występ artystyczny ph: W hołdzie Janowi Pawłowi II składał się z 4 części. Był naszym podziękowaniem za 27 lat pontyfikatu świętego Patrona oraz odpowiedzią na wyzwania, jakie przed nami postawił. W czerwcu młodzież wzięła udział w zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Tarnowie.

 

Uczestnicy projektu działali również na rzecz potrzebujących w kraju. W grudniu i marcu rozprowadzali kartki świąteczne na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Zebrane fundusze przekazano na konto fundacji. W dniu 9 października, z okazji XVI Dnia Papieskiego, młodzi wzięli udział  w ogólnopolskiej zbiórce na stypendia dla zdolnej młodzieży dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wolontariusze zbierali fundusze po Mszach św., a następnie przekazali je parafii. W grudniu młodzież pomagała POC w organizacji Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, rozprowadzając świece po nabożeństwach roratnich. Zorganizowano także zbiórkę w klasach w ramach ogólnopolskiej akcja "Góra Grosza". Zebraną kwotę 280 zł przekazano Towarzystwu DOM, na domy dziecka w Polsce. W marcu i kwietniu pomagali POC w rozprowadzaniu baranków i paschalików wielkanocnych po Mszach św.

 

Wolontariusze pomagali także głodującym w Afryce. W październiku upiekli ciasta na organizację kiermaszu, z którego dochód 200 zł przekazali na edukację dwojga afrykańskich dzieci w Kamerunie. SKC uczestniczy w akcji „Adoptuj szkołę w Kamerunie” od 4 lat.

W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia wolontariusze odwiedzali domy jako Kolędnicy Misyjni, zbierając datki na dzieci w Afryce. Ofiary przekazano parafii.

Tłusty Czwartek to tradycyjnie dzień pączkowania dla Afryki. Młodzież przygotowała pączki, oponki i faworki, z których dochód 450 zł przekazano fundacji Kapucyni i Misje z Krakowa. W dniach 24-28 kwietnia wolontariusze zorganizowali w szkole zbiórkę makulatury na cele misyjne. 23 kwietnia młodzież włączyła się w zbiórkę na rzecz Syrii, kwestując po Mszy św.

W maju i czerwcu prowadzona była akcja zbiórki puszek ph.„Puszka dla Maluszka” zorganizowana przez fundację Redemptoris Missio z Poznania.

 

Projekt realizowali: Weronika Czesak, Faustyna Kopacz, Daria Sumyk, Karolina MUsiał, Amelia Cieśla, Aleksandra Stoch, Estera Rogóż, Zuzanna Wójcik, Martyna Stoch, Magdalena Pilch, Patrycja Góra, Karolina Michalec, Martyna Pudełko, Julia Wawrzonek, Sandra Łucarz, Paulina Daniel, Natalia Banaś, Paulina Chudyba, Justyna Duda, Milena Wiśniewska oraz Iwona Kapuścińska.

 

Koordynator projektu: Joanna Bodzioch