431373904 1826878251442066 2372695102686064719 n

Uczniowie klasy IV wzięli udział w konkursie przyrodniczym „Wolni od uzależnień". Celem konkursu plastycznego było przedstawienie zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień typu alkohol, nikotyna, telefon, komputer. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Gratulujemy!

ZDJĘCIA

                      1  2

Półfinał Wojewódzki w Koszykówce Chłopców: Nasza Drużyna na Drugim Miejscu!

ZDJĘCIA

W dniu 13 marca 2024 roku odbył się Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży
w Koszykówce Chłopców w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży. Drużyna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym wzięła w nim udział i zdobyła zaszczytne drugie miejsce!
Nasi zawodnicy pokazali ogromne zaangażowanie, umiejętności i ducha sportowej rywalizacji.

Czytaj więcej...

wishes

zawody

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w Koszykówce Chłopców!!!!!

ZDJĘCIA

W dniu 29 lutego 2024 roku reprezentacja Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Górnym osiągnęła sukces, zdobywając pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce Chłopców. To osiągnięcie pozwoliło drużynie awansować do półfinału województwa małopolskiego. Reprezentacja z Borzęcina Górnego nie miała sobie równych. Chłopcy pokazali swoje umiejętności, determinację i współpracę na boisku, zdobywając zasłużone pierwsze miejsce.  

Czytaj więcej...

429380124 424125673601595 2781746517726117516 n       428899025 951621345864517 9154339959613556635 n

Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie złożyli znicze oraz uczcili pamięć poległych za Ojczyznę minutą ciszy.

 

Zarządzenie nr 25/2024

Wójta Gminy Borzęcin

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Na podstawie art. 154 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900) zarządza się, co następuje:

            §1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do:

  1. publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

            §2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin.

            §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borzęcin oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzęcin.

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

4 marca – 29 marca 2024 roku

6 maja 2024 roku –
10 maja 2024 roku

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o przyjęcie do przedszkola oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7.

do 8 kwietnia 2024 roku

do 17 maja 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia 2024 roku

24 maja 2024 roku

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

do 17 kwietnia 2024 roku

do 7 czerwca 2024 roku

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 kwietnia 2024 roku

14 czerwca 2024 roku

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

4 marca – 29 marca 2024 roku

6 maja 2024 roku –
10 maja 2024 roku

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o przyjęcie do szkoły oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7.

do 8 kwietnia 2024 roku

do 17 maja 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia 2024 roku

24 maja 2024 roku

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

do 17 kwietnia 2024 roku

do 7 czerwca 2024 roku

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 kwietnia 2024 roku

14 czerwca 2024 roku

 

 

 

dsc 0138 easy-resize.com

                             dsc 0122 easy-resize.com

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

8 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Profilaktyki. Uczniowie przygotowali zdrowe śniadania i przedstawili krótkie prezentacje na ich temat. Następnie uczniowie z klasy 6 zaprezentowali „Zdrowy pokaz mody”. Kolejnym punktem wydarzenia była wizyta żużlowców Unii Tarnów wraz z trenerem p. Stanisławem Burzą, która na długo zapisze się w naszej pamięci. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i pamiętajmy o zdrowych zasadach każdego dnia.

A.Legutko, S.Sobyra, K.Winczakiewicz

ZDJĘCIA

nieruchomosc1

img 20240127 171327 easy-resize.com

Kolędnicy misyjni dzieciom Kolumbii pod takim hasłem 
dziewczęta i chłopcy zaangażowani w Papieskie Dzieło Misyjne, chodząc od domu do domu, nieśli radość i pokój Bożego Narodzenia oraz zbierali fundusze na pomoc dzieciom z Kolumbii. Po tym przyszedł czas na ich wspólną zabawę integracyjną.

ZDJĘCIA