^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".
Filtr
 • Góra Grosza 2013

  ...
 • Wyjazd na lodowisko

  Wyjazd na lodowisko

  ...
 • Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem

  Próbne egzaminy gimnazjalne

  ...
 • Gminny Konkurs Anglojęzycznej Piosenki Świątecznej

  ...
 • Akcja: Najsłodsza Klasa

  Szkolna akcja "Podziel się

  ...
 • Konkurs recytatorsko-fotograficzny w Iwkowej

  Konkurs Poetycko-Recytatorski w

  ...
Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.