^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

W PRACOWNI LALKARSKIEJ

 

53526713 2227242164165238 2074127294506467328 n

 

W ramach tematu "W pracowni lalkarskiej" dzieci z klasy 2 "b" wykonały lalki-kukiełki. Uczniowie poznali również osoby pracujące w teatrze, takie jak: dramaturg, reżyser, scenograf, aktor, kostiumograf, charakteryzator, inspicjent, sufler i operator światła. Zabawa w teatr przyniosła dzieciom wiele radości.

Wioletta Kwaśniak

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube