^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

OGŁOSZENIE

Rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym


Publicznego Przedszkola w Borzęcinie Górnym 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Górnym
na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 14 marca 2019 r.

.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą
w terminie od 14 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w terminie od 14 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2019 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 21 stycznia 2019 r.

skan1

skan2

skan3

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube