^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

KOCHASZ DZIECI? NIE PAL ŚMIECI!

 

52851303 2090613471020647 3781393880046370816 n

 

Przedszkolaki z grupy "Pszczółki" z Borzęcina Górnego wraz z Wójtem Gminy Borzęcin Panem Januszem Kwaśniakiem oraz Dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym Panią Kingą Białek promują akcję charytatywną pod hasłem "Kochasz dzieci - nie pal śmieci".

Przedszkolne "Pszczółki" wraz z Rodzicami uczestniczyły w proekologicznej akcji "Kochasz dzieci-nie pal śmieci" promującej przyjazną postawę wobec środowiska naturalnego oraz dbanie o czyste powietrze. Rozwieszone plakaty z wymownym zdjęciem dzieci w maskach miało na celu zachęcenie społeczności lokalnej do segregacji śmieci oraz eliminacji różnych źródeł zanieczyszczania powietrza. 
Mamy nadzieję, że przesłanie trafi do wszystkich mieszkańców Borzęcina, którzy wraz z dziećmi przyczynią się do lepszego i pełniejszego dbania o środowisko.
Koordynatorki:
Agata Małek
Weronika Rędzina
Katarzyna Knap

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube