Historia szkoły

Jak większość gimnazjów, również nasza szkoła została powołana w roku 1999, decyzją władz samorządu lokalnego czyli w naszym przypadku Rady Gminy Borzęcin. Przez pierwsze 3 lata Publiczne Gimnazjum w Borzęcinie posiadało dwa oddziały zamiejscowe: w Przyborowie i Bielczy. Szkoła mieściła się w budynku miejscowej szkoły podstawowej. We wrześniu 2002 roku powstały trzy samodzielne gimnazja: Publiczne Gimnazjum w Borzęcinie, a w Bielczy i Przyborowie utworzono zespoły szkół. 

 

Jednym z licznych problemów był wówczas brak sali do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.   Władze gminy rozwiązały ten problem budując dużą halę sportową w której w razie konieczności, równocześnie można prowadzić zajęcia z trzema grupami młodzieży. 

Po ukończeniu hali przyszedł czas na budowę siedziby dla gimnazjum. Tak się złożyło, że budynek był, więc dość szybko go zaadaptowano bo 1 września 2002 roku młodzież gimnazjalna Borzęcina otrzymała "swoją nową szkołę". Wszystkie klasy mają swoje izby lekcyjne. Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do internetu, pracownię chemiczno-fizyczną, bibliotekę, gabinet higienistki, świetlicę dla uczniów dojeżdżających oraz wiele pomieszczeń, które umożliwiają swobodną organizację zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.

 

Przez trzy pierwsze lata dyrektorem szkoły był Pan Stanisław Raciborski, który włożył wiele trudu i poświęcił wiele czasu by w etapie organizacji szkoły uczniowie oraz kadra pedagogiczna jak najmniej odczuli obiektywne trudności z którymi na co dzień się borykaliśmy. Pan Raciborski jako nauczyciel wychowania fizycznego i pasjonat w tej dziedzinie w dużym stopniu przyczynił się do sukcesów sportowych drużyny siatkarskiej chłopców naszej szkoły.

Od 1 września 2002 roku dyrektorem szkoły jest Pani Kinga Białek. Grono pedagogiczne liczy dwadzieścia osób. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu wielu nauczycieli, uczniowie mogą w ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę  z wybranych przedmiotów jak również rozładować nadmiar energii  na zajęciach sportowych.

 

W dniu 16 czerwca 2005 roku nasza szkoła otrzymała imię Jana Pawła II, Papieża Polaka, najwybitniejszego moralnego autorytetu XX wieku. Sztandar szkoły poświęcił ks. biskup ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Wiktor Skworc.

 Od 1 września 2006 roku funkcjonuje Zespół Szkół do którego należą:
   - Publiczna Szkoła Podstawowa,
   - Publiczne Gimnazjum,
   - Hala Sportowa.

Nadanie naszemu Gimnazjum imienia Jana Pawła II

W dniu 16 czerwca 2005 roku świętowaliśmy wspaniałe wydarzenie. Nasze Gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II.

Jedna z Jego myśli wypisana jest złotymi literami na naszym sztandarze:

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca"

Akademię zakończył występ zespołu "Borzęcanie".  Następnie goście przeszli do Gimnazjum, gdzie ks. prałat Władysław Pasiut poświęcił tablicę pamiątkową. Po czym goście przeszli do biblioteki i obejrzeli wystawę prac uczniowskich o Papieżu Janie Pawle II oraz dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.

O godzinie 930 spod szkoły wyruszył marsz do miejscowego kościoła parafialnego. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył oraz sztandar szkoły poświęcił ks. biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Wiktor Skworc. Po mszy przeszliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury gdzie odbyła się uroczysta akademia. Gości powitała pani dyrektor gimnazjum mgr Kinga Białek.  Uchwałę Rady Gminy o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II odczytał wiceprzewodniczący ( od 17 06 2005r przewodniczący) Rady Gminy pan Stanisław Urbaś. Następnie głos zabierali: wójt gminy pan mgr Janusz Kwaśniak, dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty pani mgr Elżbieta Chrząszcz,  dziekan dekanatu szczepanowskiego ksiądz prałat Władysław Pasiut, oraz proboszcz miejscowej parafii ks. mgr Czesław Paszyński. Mówcy gratulowali społeczności gimnazjalnej wyboru wspaniałego patrona i przypominali, że to nie tylko honor ale również trudne zadanie by sprostać wymaganiom, które postawił nam Ojciec Święty Jan Paweł II.