^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dsc 5894 LAUREACI 2016

Za nami już 27 edycja Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS.

W tym roku szkolnym w konkursie z języka angielskiego wzięło udział 15 osób. 4 z nich udało się zostać laureatami:

gimnazjum - Weronika Przepiórka, Weronika Gacoń, Hubert Musiał

szkoła podstawowa – Marek Wachowiak

Laureatom gratulujemy ogromnego sukcesu a pozostałym osobom życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.


Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.