Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym prowadzi monitoring wizyjny obiektów oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony mienia.

 

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

 

Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym. 

 

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym.

 

 

Regulamin monitoringu