^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dsc 1397  PREZENTACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Uczniowie klas 2a i 2b gimnazjum zaprezentowali efekty tegorocznego projektu edukacyjnego w formie montażu multimedialno-sportowego.

Projekt zatytułowany „Znane sylwetki polskich sportowców jako czynnik kształtujący pozytywne postawy wobec sportu wśród dzieci i młodzieży” był realizowany w II semestrze bieżącego roku szkolnego. Celem głównym projektu i jego prezentacji była promocja sportu wśród młodzieży. Drugoklasiści wcielili się w czołowe postaci polskiego sportu i podczas udzielania zaaranżowanych wywiadów zachęcali do sportowego stylu życia.

 

 

Foto Kamila Olchawa

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.