^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

p1020613 800x533 Happening pod hasłem ,,Rakowi wspak"
W ramach konkursu ,,Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki  z rakiem” dnia 24 listopada uczniowie klasy II b wraz z wychowawcą zorganizowali wśród społeczności lokalnej happening – przemarsz ulicami Borzęcina połączony z rozdawaniem ulotek z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem.

Uczniowie zachęcali mieszkańców do przestrzegania zaleceń Kodeksu. W tym celu odwiedzili urzędy, bank, sklepy, punkty usługowe. Akcję poprzedziło przygotowanie na lekcji wychowawczej plakatów, szarf i ulotek promujących zdrowy styl życia.

Katarzyna Żurek

 

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.