^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

 

dsc 0004

Program MAŁY   MISTRZ

         W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I Szkoły Podstawowej realizują na lekcjach wychowania fizycznego program opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - MAŁY MISTRZ.

Celem programu jest :

zachęcanie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej

rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych(orientacja przestrzenna,szybkość reagowania, równowaga,różnicowanie ruchów )mających istotne znaczenie w rozwoju

i funkcjonowaniu małej motoryki,zachęcanie nauczycieli do  prowadzenia bardziej atrakcyjnych zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową monitorowanie stanu zdrowia ,rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej .

Program zawiera sześć zasadniczych bloków z możliwością poszerzenia o dziedziny pokrewne :

 Rowerzysta-turysta

Gimnastyk -tancerz

Saneczkarz-narciarz -łyżwiarz

Piłkarz (nożny -ręczny) -koszykarz-siatkarz

Lekkoatleta

Pływak (kl. II)

Program jest realizowany przy udziale nauczycieli wspomagających : Anny Ostrowskiej, Jarosława Paleja .

Uczniowie zdobywają odznaki sprawności, którą wklejają do legitymacji MAŁEGO MISTRZA .

Pierwszoklasiści  z naszej szkoły zdobyli już odznakę : rowerzysty , gimnastyka. Zaczęto realizować sprawność saneczkarza,ale złe warunki atmosferyczne  uniemożliwiły jej realizację . Obecnie realizujemy sprawność tancerza .

                                                                 Wychowawca. M.  Obłąk, W. Kwaśniak

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.